מודלים מתמטיים – עבודת גמר

 

1. אפשרות ראשונה

2. אפשרות שנייה