מספר קורס: 0368.2158

סמסטר א', מועד א', תש"סא

תאריך הבחינה: 1.3.01

 

 

 

מבחן במבני נתונים

פרופ' חנוך לוי, דר' טובה מילוא, מר עודד שוורץ, מר ערן הלפרין

 

 

 

הוראות כלליות:

 

1.       במבחן 5  שאלות. יש לענות על כולן.

 

2.      יש למלא בכל דף את מספר הסטודנט ומספר המחברת. מלא/י עכשיו

 

3.        אורך המבחן שלוש שעות.

 

4.        הבחינה עם חומר סגור. מותר להביא רק דף פוליו אחד. ללא מחשבים/מחשבונים.

 

5.        יש לכתוב התשובות רק על טופס המבחן. מחברות לטיוטה בלבד.   מחברות לא תיבדקנה.

 

6.        ניתן להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.

 

7.       יש למצוא אלגוריתמים עם סיבוכיות טובה ככל האפשר. אלגוריתם יחשב יעיל יותר

 

     אם סיבוכיות ה-  Worst case שלו יעילה יותר מאלגוריתם אחר, או שהיא שווה

 

      לאלגוריתם  האחר ויעילות  ה -  average שלו טובה יותר.

 

8.        עליכם להשיג את מירב הנקודות בבחינה. ציון הבחינה יחושב על פי הנקודות שתצברו.

 

בהצלחה!!