0366.2132.01 אלגברה ב 1

מרצה: דן הרן
בית הספר למדעי המתמטיקה
סמסטר א' 2016-2017

הרצאה:
בימי ב', 17:00-19:00, מלמד 006
בימי ה', 18:00-19:00, אורנשטיין 103

תרגול (מר יבגני מוזיקנטוב)
בימי ה', 16:00-17:00, אורנשטיין 111

תרגילי בית

(pdf) סיכומי הרצאות
הסיכומים יתעדכנו מדי פעם.
יתכנו שינויים רטרואקטיביים.
לא מובטח שהסיכומים יכללו את כל חומר הקורס, כפי שיועבר בהרצאות.

אודות המבחן

רשימת המשפטים למבחן

דוגמה של מבחן

דוגמה של מבחן (עם פתרון)

דוגמה של מבחן, תשע"ז, מועד א' (עם פתרון)