0366.1112.06 אלגברה לינארית 2א

מרצה: דן הרן
בית הספר למדעי המתמטיקה
סמסטר ב' 2016-2017

הרצאה:
בימי ג', 08:00-10:00, (דאך 005)
בימי ה', 08:00-10:00, (כיתות דן דוד 002)

תרגול (מר דניאל רוזן):
בימי ג', 10:00-12:00, (אורנשטיין 111)

תרגול (מר יותם סמילנסקי):
בימי ד', 12:00-14:00, (אורנשטיין 103)

(pdf) סיכומי הרצאות
הסיכומים יתעדכנו מדי פעם.
יתכנו שינויים רטרואקטיביים.
לא מובטח שהסיכומים יכללו את כל חומר הקורס, כפי שיועבר בהרצאות.

חובת הגשה של תרגילים: יש להגיש לפחות 70%, בזמן.

אתר עם ציורים של שניוניות

אודות מבחן

(pdf) דוגמה של מבחן

(pdf) דוגמה של מבחן

(pdf) דוגמה של מבחן עם פתרון