Introduction to Functional Analysis, Tel Aviv University, 2011


 
 

מבוא לאנליזה פונקציונלית

Introduction to Functional Analysis

סמסטר ב, תשע"ה, 2015


מרצה:

בועז קלרטג
שעת קבלה: ימי שני, 15-16. (לא צריך לתאם מראש, פשוט להגיע למשרד שלי)
חדר 229, בניין שרייבר
טלפון: 03-6406957
דוא"ל:    

מתרגל: אורי גרופל.

שיעור:

ימי שני, 14-15, שרייבר 6
ימי שלישי, 12-14, שרייבר 6

תרגול: ימי שני, 16-17, שרייבר 7


ספרות מומלצת:

  1. Eidelman, Milman, Tsolomitis, Functional Analysis - An Introduction
  2. ווייס, לינדנשטראוס, פזי, אנליזה פונקציונלית: מרחבי הילברט ובנך
  3. Rudin, Functional Analysis
  4. Kolmogorov, Fomin, Elements of the theory of functions and functional analysis.
  5. Kaniuth, a course in commutative Banach algebras.

סילבוס


הקורס מחולק לשלושה חלקים: מרחבי בנך, אלגבראות בנך, ואופרטורים לא חסומים.

אני מקווה ללמד את הקורס לפי הספר של Eidelman, Milman, Tsolomitis, החל מחלק 2. נתחיל מפרק 9, וסדר הפרקים שנלמד הוא 9, 10, 8, 11. החלק הראשון של הספר מתאים לקורס "מרחבי הילברט ותורת האופרטורים", שהוא דרישת קדם.

מומלץ לקרוא את הפרק הבא בספר לקראת השיעור (אפשר גם ספרים אחרים), כדי שיהיה קל יותר לעקוב אחר המרצה והמתרגל.

הספר של ווייס, לינדנשטראוס ופזי מצויין, ומכיל המון דוגמאות ושימושים של התורה הכללית.


מבחן סופי:

מועד א: יום שלישי, 21/7/15, תשע בבוקר.
מועד ב: יום שלישי, 18/8/15, תשע בבוקר.לעמוד הבית