Shiri Artstein - home page

Convex Bodies in High Dimensions

 

גופים קמורים במימדים גבוהים

 

סמסטר סתיו תשע"ו

 

מרצה: שירי ארטשטיין-אבידן

טלפון: 640-7614

(artstein at gmail.com)דוא"ל:

 

שעות הקורס: יום ד' 9-12, כאשר  12-13 אינה שעה רשמית אלא נועדה כשעת קבלה במקרה הצורך ושעה לדבר על תרגילי הבית (אחד עם השני או איתי) מי שצריך.

מיקום הקורס: ימי ד בשעות  9-11 קפלון 324 ובשעות 11-12 קפלון 319 

 

שעת קבלה: יום רביעי 12-13, שרייבר 210. נא לתאם הגעה מראש במייל.

 

הציון בקורס: יקבע על פי מבחן. במבחן משקל משמעותי לתרגילים ווריאציות על תרגילים משיעורי הבית.

 

בונוס 10 נקודות בציון הסופי לכתיבת פתרון תרגיל (מתנדבים נא לכתב לי). כותבי הפתרון מגישים תרגיל כרגיל, ומקבלים ממני את כל הפתרונות שהוגשו, מהם יוצרים פתרון נאה ככל יכולתכם. אפשר לפנות אלי בשאלות. 

 

חובת הגשה: חובה להגיש לפחות ערך שלם תחתון של 80% מן התרגילים, ובכל אחד לפחות מחצית הסעיפים ללא כוכבית. ההגשה היא בשיעור או למייל או לתא שלי עד סוף סוף השבוע (10 ימים מיום מתן התרגיל). אי הגשה של התרגילים תתבטא ב(אי) זכאות לגשת למבחן או בציון הסופי. התרגילים לא נבדקים, פתרונות יפורסמו במידת האפשר והצורך.

 

תרגילים:

התרגיל הראשון

התרגיל השני

התרגיל השלישי

התרגיל הרביעי

התרגיל החמישי  

התרגיל השישי

התרגיל השביעי

התרגיל השמיני

התרגיל התשיעי

התרגיל העשירי

התרגיל האחד עשר

 

 

פתרונות:

 

פתרון לתרגיל 1 (שי סדובסקי)

פתרון לתרגיל 2 (רז סלוצקי)

פתרון לתרגיל 3 (אסף אמיתי)

פתרון לתרגיל 4 (עומר קשת)

פתרון לתרגיל 5 (אופיר קרין)

פתרון לתרגיל 6 (ליעם חנני)

פתרון לתרגיל 7 (הילה בראל)

פתרון לתרגיל 8 (מתן שלו)

פתרון לתרגיל 9 (נמרוד פינקוס)

פתרון לתרגיל 10 (סנטיאגו פאביוס)

פתרון לתרגיל 11 (שי מתן ואופיר)

 

 

 

סיכומים: (נא לכתוב לי כשמוצאים טעויות).

סיכומי השבוע הראשון

סיכומי השבוע השני

סיכומי השבוע השלישי

סיכומי השבוע הרביעי

סיכומי השבוע החמישי

סיכומי השבוע השישי

סיכומי השבוע השביעי

סיכומי השבוע השמיני

סיכומים עד השבוע העשירי

סיכומי השבוע האחד עשר

סיכומי השבוע השנים עשר

סיכומים סוף סמסטר