סמינר תואר שני בסטטיסטיקה

סמסטר ב' תשס"ח, יום ג' 17:00 -  20:00, דן דוד 204.

מרצה: ד"ר דניאל יקותיאלי

נושא הסמינר: יישום ותיאוריה ב R 

הסמינר יקיף מספר נושאים בסטטיסטיקה. הדיון בכל נושא יכלול לימוד מאמרי מפתח בנושא והכרת פונקציות R לניתוח הנתונים.

 

Text Box:  הנחיות לעבודות הסיכום:
•	יש להגיש את עבודות הסיכום עד ה 15 באוגוסט לתא הדואר שלי בשרייבר.
•	חברי הקבוצה יכינו במשותף את עבודת הסיכום. העבודה תכלול פרק מבוא כללי המתאר את הנושא וקושר בין נושאי ההרצאות, ופרק בודד לכל הרצאה (כל פרק יכול לכלול תת-פרקים לפי שיקול דעתכם). 
•	היקף העבודה יהיה זהה להיקף ההרצאות. זכרו לעדכן הטקסט בהתאם להערות שקיבלתם על ההרצאות. 
•	דגשים: צורה נאה, כתיבה בהירה ותמציתית.

 

1.      May 20:   Model selection – Yael Magen, Amir Cahane

R function:  stepAIC (MASS package), leaps (leaps package).

Key papers: Akaike (1974),   Schwarz (1978),    Malows (2000)

 

2.      June 17:   Robust statistics  Michal, Tami, Einav, Noa

R functions:  MAD, runmed, medpolish, lowess.

Key papers:   Huber (1963),   Cleveland (1979)

 

3.      July 1: False Discovery Rate control    Lior, Dana, Polina, Shachar

R functions: qvalue (qvalue package).

Key papers: Benjamini and Hochberg (1995),   Storey (2002)

 

4.      July 4 (Friday 9:00-13:00, Schreiber 008)   Two topics:

a.      An overview of R – Jonathan

b.     Jackknife & Bootstrap  Avshalom, Hila, Noa, Ido

R function: jackknife & bootstrap (bootstrap package)

Key papers:  Efron (1979),   Efron & Gong (1983),   Efron & Tibshirani (1986)

Monographs: Data analysis and regression : a second course in statistics /  Mosteller & Tukey. An introduction to the bootstrap / Efron & Tibshirani.

 

5.      July 8Two topics:

a. Fisher exact test – Anna, Rozalia

R function: fisher.test

Key papers:  Fisher (1935), Mehta and Patel (1983),   Mehta and Patel (1986)

b.  Bagging & Boosting    Nezer,  Amitai  

 

הסטודנטים יסתדרו בקבוצות של 2-4 סטודנטים. כל קבוצה תבחר נושא, תלמד אותו ותחלק אותו להרצאות בהתאם למספר הסטודנטים בקבוצה. כל סטודנט ירצה הרצאה אחת במהלך הסמסטר, וכל חברי הקבוצה יגישו עבודת סיכום משותפת בנושא בתום הסמסטר. הציון יקבע על פי טיב ההרצאה, טיב הסיכום והשתתפות בשיעור.

 

הדגשים:

·             הרצאות בהירות ומהוקצעות: לימדו היטב את החומר, הכינו מצגות מושקעות, והתאמנו!

·             הסבירו היטב את הצד התיאורטי – אלו מאמרים קלאסיים עם אלפי ציטוטים ...

·             הסבר ברור של היישום בפונקציות R    כיצד נראה הפלט והקלט, מהן ברירות המחדל ומהן האופציות.