Yoav Benjamini

פרופסור בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים
מופקד הקתדרה על שם נתן ולילי סילבר לסטטיסטיקה יישומית
חבר ביה"ס למדעי המתמטיקה וביה"ס סגול לחקר המוח

Yoav photo
תל אביב, ישראל
+972-54-7975311 (נייד)
+972-3-6408756 (משרד)
+972-3-6409357 (פקס)
ybenja@post.tau.ac.il

עבודתי המדעית משלבת מחקר תיאורטי במתודולוגיה סטטיסטית עם מחקר יישומי העוסק בעיקר בבעיות מדעיות עתירות נתונים. בכיוון המתודולוגי אני עוסק בתחום ההשוואות המרובות, ובעיקר בנושא 'שיעור התגליות השגויות' (False Discovery Rate, FDR), וכמו כן בשיטות לניתוח נתונים, ויזואליזציה של נתונים וכריית מידע. נושא מחקרי הנוכחי הוא בעיית ההדירות (replicability) במדע: יש מחקרים שזוכים לתהודה רבה, אך בניסויים חוזרים מדענים אחרים מתקשים לשחזר את תוצאותיהם. חלק מהבעייה הוא שימוש בכלים סטטיסטיים שאינם נאותים להתמודדות עם בעיית ההסקה הסלקטיבית. אני מנסה לפתח כלים שיסייעו לחוקרים להתמודד עם הבעייה, בתחומי הרפואה, האפידמיולוגיה, והגנומיקה, מדעי המוח וההתנהגות.

בכל תחומי היישום האלו אני גם משתף פעולה עם חוקרים בתכנון מחקריהם ובניתוח התוצאות. אני גם שותף למעבדתו של הזואולוג פרופ' אילן גולני, בה אנחנו עוסקים בניתוח ההתנהגות בעלי חיים בעת חשיפה לסביבה חדשה, מעכברים ועד תינוקות אדם. הכלים הסטטיסטיים שפיתחנו מאפשרים לנו למצוא תבניות ודפוסי התנהגות בתוך כמויות עצומות של נתונים. אנו מקדמים את השימוש בשיטות האלה לפיתוח תרופות וכדי להבין גם תופעות מורכבות כמו רכישת שפה.

מתוך הבנה שסטטיסטיקה הוא מקצוע שימושי ביותר בעולמנו המוצף בנתונים, ויש חוסר באנשי מקצוע בארץ אני מלמד קורסים מתקדמים ובסיסיים ומדריך תלמידי מחקר רבים. תפיסת העולם הסטטיסטית מסתמכת על ראיות מבוססות נתונים, ולא על תחושות, ולכן ראוי להקנות את היכולת להוציא מסקנות מנתונים לקהל רחב ככל האפשר.