ניתוח לוחות שכיחות

 

מרצה: פרופ' דניאל יקותיאלי

סמסטר ב' תשע"ז:  יום ה'  13:00- 16:00, שרייבר 008

 

תרגילים: 1     2     3    4     5    6

סיכומים: 1     2     3      4      5       6

קבצי script ב R:  1    2    3     4      5     6

פתרונות תרגילים ב R:   1    2     3    4     5       6

קבצי  נתונים:  Crab data

קישורים נוספים: ספרה של  Laura Thompson     סילבוס     מבחן בית תשס"ז    מאמר שלי בנושא....

חובות הקורס:

·          פתירת 2/3 מהתרגילים  (20% מהציון הסופי).

·          מבחן בסיום הקורס (80% מהציון הסופי).

 

מבחן הבית: החל מ 15.7 עד 20.8  כל אחד מהסטודנטים הרשומים לקורס שעמדו בחובת ההגשה ישלחו לי דוא"ל עם שמם מספר תעודת הזהות שלהם ואני אשלח להם חזרה בדוא"ל את מבחן הבית. יש להגיש את המבחן המודפס או הכתוב בכתב יד (אם כתב ידכם יפה) שבוע ממועד קבלת המבחן.  

 

רשימת הגשות תרגילים:

·         קישור לרשימה   מצגת

 

 

             

תודות:

·          הקורס מבוסס על הספר  Agresti, A., "Categorical Data Analysis".

·          קוד ה R בסיכומים לקוח, בחלקו, מספרה של Thompson.