10.4094.6630 פונקציות אלגבריות של משתנה אחד
סמסטר ב' תשפ"א, 1202

מרצה: דן הרן
בית הספר למדעי המתמטיקה
אתר המודל של הקורס

הרצאה: דרך זום, הקישור במודל.
בימי ב', 00:61-00:41,
בימי ד', 00:51-00:41.

סילבוס:
הערכות ואתרים, הרחבות שלהם, אי תלות של הערכות.
מחלקים, דיפרנציאלים, משפט רימן-רוך.
שדות של פונקציות אלגבריות בעלי גנוס קטן.
פונקצית זיתא, המשוואה הפונקציונלית השערת רימן לעקומות.
שימושים (אם וככל שירשה הזמן).

דרישות קדם:
כמו בכל קורס לתואר שני אין דרישת קדם פורמלית.
אך הקורס יתבסס על ידע בתורת גלואה, כפי שהוא נלמד באלגברה ב2.

שעות קבלה:
נא לתאם אתי במייל: li.ca.uat.xeuat@narah.
(בבקשה לשעת קבלה להציע לפחות מועד אחד לכך.)

סיכומי הרצאות (יתעדכנו במהלך הקורס)