אוניברסיטת ת"א, החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

ניתוח הישרדות

סמסטר א' תשע"ד,  יום ה'  16:00-19:00, אורנשטיין 110

מטרת הקורס: הכרת שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני הישרדות, ויישומן ב R.

מרצה: ד"ר דניאל יקותיאלי

 

 

Text Box: מבחן בית
•	ניתן לקבל המבחן מה 26 בינואר עד ל 26 בפברואר (לתשומת לבכם: בשבוע של ה 26 בינואר לא אהיה זמין טלפונית אך אנסה לענות לדוא"לים)
•	הסטודנט/ית  ישלח אלי דוא"ל עם פרטיו האישיים ואני אשלח חזרה את מבחן הבית. 
•	שבוע מקבלת המבחן, יש לשים את פתרון המבחן בתא הדואר שלי בשרייבר (ניתן גם לשלוח את פתרון המבחן בדואר לא אלקטרוני).

בהצלחה!

 

 

·      סיכומים:   1   2    3   4     5     6     7    8    9

·      תרגילים:  1  2  3   4

·      פתרונות תרגילים: 1   2   3    4

·      קבצי נתונים:  aml   motorette    diabetes    ADDICTS   cns2    UIS

·      קבצי script ב R: 1   2  3   4    5     6     7    8    

·      קישורים נוספים:

דוגמה    צפיפות הישרדות וסיכון ...  

קובץ המתאר בניה ושימוש בטבלאות חיים לאוכלוסיית ארה"ב     

New Zealand cohort life table      

צרו קשר עם טל גליל                

מבחן בית תשס"ז  

 

איפה אנחנו בשיעור: נסיים את סיכום 7, נפתור את תרגיל 4 ונעבור גם על סיכום 8. יש להגיש את תרגיל 4.

 

חובות הקורס:

פתירת התרגילים ( 20% מהציון הסופי).

מבחן בסיום הקורס  ( 80% מהציון הסופי).

 

חומר עזר:

 

o       Cox, DR and Oakes D, "Analysis of Survival Data"

o       Hosmer DW and Lemshow S, "Applied Survival Analysis"

o       Lawless JF, "Statistical Models and Methods for Lifetime Data"

o       Prentice RL, Kalbfleisch JD, "The Statistical Analysis of Failure Time   Data"

 

נושאי הקורס: 

-          מושגים כלליים

פונקצית הישרדות וסיכון, סוגי קטימה, הצגת הישרדות כתהליך ספירה.

-          היקש א-פרמטרי וסטטיסטיקה תיאורית

עקומת קפלן מאייר, לוחות חיים, מבחנים א-פרמטריים.

-          היקש פרמטרי

מודלים פרמטריים להישרדות, אומדני נראות מכסימלית, מבחנים ורווחי סמך לפרמטרים.

-          רגרסיה

רגרסיה פרמטרית, רגרסיה לוג ליניארית, מודל Cox, מודל זמן מואץ.

-          דיאגנוסטיקה

תרשימי QQ, ניתוח שאריות, מדדים לטיב התאמת המודל.

-          נושאים נוספים

הרחבות למודל Cox, מודלים של frailty, סיכונים מתחרים.