סמינר המעבדה לסטטיסטיקה

 

סמסטר ב' תשע"ח  יום ד' 16:00- 19:00, אורנשטיין 102

מרצה פרופ' דניאל יקותיאלי

מטרת הקורס התנסות בייעוץ סטטיסטי: תשאול החוקר והבנת שאלות המחקר, החלטה על סוג הניתוח והנתונים הדרושים לפתרון שאלות המחקר; תכנון המחקר ואיסוף הנתונים; ניתוח הנתונים; כתיבת דו"חות; הצגת התוצאות.

חובת נוכחות  השיעור מתחיל ב 16:10    יש להגיע בזמן לכל השיעורים.

 

זכות "סירוב בודד" לפרויקט סיום  במהלך הסמסטר יוזמנו חוקרים להציג את מחקריהם בסמינר. לחוקר תצוות קבוצה של כמה סטודנטים, שתנתח את הנתונים עבור החוקר ותגיש לי דו"ח פרויקט סיום המתאר את המחקר, איסוף הנתונים, הניתוח הסטטיסטי ותוצאותיו, ואת מסקנות המחקר. במידה ואף סטודנט\ית לא יתנדב לקחת עליו הפרויקט, על כל אחד מהסטודנטים הזמינים לפרויקט (אלו שלא פטרתי אותם מראש מהמטלה) להשיב לי תוך פרק זמן, שאני אציין, אם הוא מוכן ( = אינו מסרב) לקחת על עצמו המשימה.  אני אצוות למשימה באקראי את אחד הסטודנטים שמוכנים לבצע אותה. סטודנט שלא ישיב לדוא"ל שלי בזמן המיועד יוכרז כמסרב. לכל סטודנט עומדת הזכות לסירוב בודד. סטודנטים שיסרבו לשתי מטלות יקבלו 0 נקודות על פרויקט הסיום.

 

מטלות

1.      משימה 1  (20% מהציון).

2.      משימה 2  קריאה ביקורתית של ניתוח סטטיסטי במאמר מעיתונות לא-סטטיסטית (20% מהציון).

3.      אחת ממטלות ניתוח הנתונים הקטגוריאליים (משימה 4  או  משימה 3)  (10% מציון)

4.      השתתפות בפגישות ייעוץ עם איה ויטורי (10% מהציון).

5.      פרויקט סיום (40% מהציון)

 

חומרים

פתרון למשימה 1

פרויקטי סיום

 

חוקר

תאריך

שעה

נושא הפרויקט

הנתונים ינותחו על ידי:

צפי

נטלי לוי

7.3

14:00

יהודים וערבים ומה שבינהם

לי ולאה

תסיימנה במהלך אוגוסט יציגו מה שיספיקו ב 13.6

איידאי גולן

14.3

16:10

שכפול אפקט סטרופ

הילה וענת

תצגנה תוצאות עדכניות ב 30.5

אלין ניבין

14.3

17:10

פיקסציות כמדד לעקות חזותית

רפאל ומיכאל

יציגו תוצאות עדכניות ב 23.5

עומר סולודוך

14.3

18:10

השפעות פוליטיות של זרמי פליטים

אלון

יציג תוצאות עדכניות ב 23.5

רבקה שליסלברג

21.3

16:10

שגשוג וניידות בקרב נשים

גיא ופבל

גיא ופבל עובדים במרץ נקבע מועד להצגת תוצאות ב 23.5

עמרי נהור

21.3

17:10

אצות עמילן וספרולוציה

גל

יציג תוצאות סופיות ב 30.5 (!?)

מירון זולמן

11.4

16:10

גורמים משפיעים על קצב גידול אצות

גלעד ויינון

יציגו תוצאות סופיות ב 13.6

מעיין בן חיים

11.4

17:10

מחקר על אופטימיות לא ריאלית

מיכל ודניאל

יציגו את מטרות המחקר ב 30.5

רלי גלעד

25.4

16:10

מגע בין קבוצות ושינוי חברתי

אביטל

תציג ב 30.5 עדכונים מפגישה עם רלי + מנחה

רון לוינסון

25.4

17:10

השפעת הלימה חזותית על אפקטיוויות מודעות באנר

נועה

תעדכן אותנו ב 23.5

 

 

 

עוד קצת פרטים על המטלות

1.      דגשים למשימה 1: כתיבת דו"ח מפורט הכולל תיאור תמציתי של הניסוי המוצע, המודל ההסתברותי וההנחות ששמשו אתכם לחישובי העוצמה, וכמובן, חישובי העוצמה; להיות מוכנים להציג בקצרה (10 דק') את התוצאות.

2.      קריאה ביקורתית של ניתוח סטטיסטי במאמר: יש למצוא מאמר בעיתונות המדעית הלא סטטיסטית, ואפשר גם מהעיתונות הלא מדעית (במקרה זה יש למצוא המאמר המדעי המקורי), הכולל ניתוח סטטיסטי; לכתוב דו"ח המפרט את מטרת המחקר, הנתונים שנאספו, המודל ההסתברותי שהותאם, סוג הניתוח הסטטיסטי ותוצאות הניתוח, ולבסוף הביעו דעתכם: האם אכן ניתן מענה למטרות המחקר? האם המודל והניתוח סבירים? האם המסקנות מוצדקות?

3.      השתתפות בפגישות ייעוץ עם איה ויטורי: יש לתאם עם איה השתתפות בלפחות שתי פגישות ייעוץ, לכתוב דו"ח קצר המתאר מה איה עשתה, ולהיות מוכנים להציג בקצרה את הדו"ח. דגשים: תיאור תהליך התשאול מתיאור הבעיה הראשוני של החוקר עד סיכום הבעיה הסופי של איה והחלטה על הניתוח הסטטיסטי המתאים; הסבר האופן בו הניתוח הסטטיסטי עונה על שאלת המחקר; הערות, השגות ובדיעבד אילו נתונים נוספים הייתם מבקשים מהחוקר ואיך אתם הייתם מנתחים הנתונים. קחו בחשבון שייתכן שהחוקרים לא יתירו לאיה לתת לכם החומר ....

4.      דו"ח פרויקט סיום: תיאור החוקר והמחקר (מיהו? מנייו הוא בא? היקף המחקר? איפה הוא נערך?), תיאור כללי של הבעיה המחקרית וחומר רקע על הבעיה המחקרית, תיאור מפורט של הניסוי והנתונים שנאספו, תיאור מפורט של שאלת המחקר והמודל ההסתברותי וההנחות ששמשו אתכם בניתוח הנתונים, פירוט הניתוח הסטטיסטי, מסקנות המחקר ופידבק מהחוקר.

 

תודה לפרופ' דוד שטיינברג שקיבץ והכין את המטלות ואת קבצי הנתונים.